Banner header

IC chức năng

Ic Dao Động KA3842A 3842 Dip-8 - 47%

Ic Dao Động KA3842A 3842 Dip-8

8.000₫  15.000₫
CD4023 DIP 14 - 46%

CD4023 DIP 14

6.999₫  13.000₫
CD4555 DIP 16 (K9I10) - 5%

CD4555 DIP 16 (K9I10)

8.990₫  9.500₫

CD4543

4.000₫
74LS47 DIP 16 (K9H17) - 48%

74LS47 DIP 16 (K9H17)

11.500₫  22.000₫
CD4010 DIP 16 (K9K9) - 47%

CD4010 DIP 16 (K9K9)

8.000₫  15.000₫
CD4042 DIP 16 (K9K13) - 50%

CD4042 DIP 16 (K9K13)

9.000₫  18.000₫
74HC00 DIP 14 (K9I11) - 45%

74HC00 DIP 14 (K9I11)

4.500₫  8.200₫
TL494 DIP 16 (k9F15) - 50%

TL494 DIP 16 (k9F15)

5.000₫  10.000₫
TL064 DIP 14 (K9g17) - 29%

TL064 DIP 14 (K9g17)

3.990₫  5.600₫
74LS92 DIP 14 (K9H19) - 50%

74LS92 DIP 14 (K9H19)

8.000₫  16.000₫
CD4513 DIP 18 (K9I9) - 40%

CD4513 DIP 18 (K9I9)

27.000₫  45.000₫
74HC27 DIP 14 (K9I13) - 50%

74HC27 DIP 14 (K9I13)

5.500₫  11.000₫

LM2576 HVS

10.990₫

LM2596 HVS

14.000₫

IR2101

19.000₫
74HC14 DIP 14 (K9I12) - 20%

74HC14 DIP 14 (K9I12)

3.990₫  5.000₫
74HC02 DIP 14 (K9I11) - 50%

74HC02 DIP 14 (K9I11)

7.000₫  14.000₫
74HC04 DIP 14 (K9I11) - 95%

74HC04 DIP 14 (K9I11)

5.000₫  100.000₫
74HC03 DIP 14 (K9I11) - 46%

74HC03 DIP 14 (K9I11)

5.990₫  11.000₫
Lọc